Paslaugos


Mūsų teikiamos paslaugos

Norint padidinti įmonės našumą ir vykdomų projektų pelningumą yra būtina sukurti efektyvią organizacijos projektų valdymo kultūrą.
Norėdami Jums padėti tai pasiekti, siūlome konsultacines paslaugas šiomis temomis:

  • Projektų valdymo brandos vertinimas
  • Projektų informacijos srautų optimizavimas
  • Projektų valdymo mokymai pagal PMBOK
  • Įmonės atitikties ISO 21500 vertinimas
  • Veiklos vertinimas pagal TOC
  • Reikalavimų informacinėms sistemoms parengimas

Projektų valdymo branda
Projektų valdymo brandos vertinimas

Konsultacijų metu įvertinama, kokią projektinės veiklos valdymo brandą yra pasiekusi įmonė. Vėliau yra pateikiamos konkrečios rekomendacijos, kokių žingsnių reiktų imtis artimoje ir ilgalaikėje perspektyvoje. Paslauga orientuota į įmonės konkurencingumo didinimą.
Informacijos srautai
Projektų informacijos srautų optimizavimas

Pirmiausia įvertinama, kaip surenkama, apdorojama ir naudojama projektų informacija (projektų planai, jų vykdymo analizė, finansinė projektų informacija, nukrypimų priežastys ir pan.). Rekomenduojami konkretūs sprendimai, kaip pagerinti projektinės informacijos surinkimą ir naudojimą įmonėje. Paslauga orientuota į projektų informacijos kokybės, savalaikiškumo problemų sprendimą ir kaštų mažinimą.


Projektų valdymo mokymai PMBOK
Projektų valdymo mokymai pagal PMBOK

Mokymų dalyviai supažindinami su projektų valdymo pagrindais ir pagrindinėmis procesų grupėmis – inicijavimu, planavimu, vykdymu, kontrole ir užbaigimu. Dalyviai parengiami PMP (“Project Management Professional”) sertifikato egzaminui. Paslauga skirta įmonėms, pažengusioms projektų valdyme arba norinčioms tobulinti projektų vadybos sritį.
ISO
Įmonės atitikties ISO 21500 vertinimas

Įvertinamas įmonės projektų valdymo procesų atitikimas ISO 21500 ir pateikiamos rekomendacijos šio standarto atitikčiai pasiekti. Vadovai, projektų vadovai ir specialistai įgauna vienodą supratimą projektų valdymo discipliną, terminologiją ir taikomus standartus. Pasinaudojant rekomendacijomis ir atitikimo matavimu, planuojami tolimesni projektinės veiklos tobulinimo žingsniai. Paslauga orientuota į įmones, siekiančias įmonės vertės augimo.


TOC
Veiklos vertinimas pagal TOC

Veiklos vertinimas pagal TOC (“Theory of Constraints”, apribojimų teorija). Pagal šį metodą nustatomi konkretūs veiklos apribojimai, tiesiogiai įtakojantys įmonės pelno eilutę. Vėliau vertinamos kelios alternatyvos šių apribojimų mažinimui. Paslauga orientuota į įmonių apribojimų suradimą ir nustatyto tikslo (pavyzdžiui pelningumo didinimo) pasiekimą.
Reikalavimai informacinei sistemai
Reikalavimų informacinėms sistemoms parengimas

Išnagrinėję esamus IT įrankius ir verslo poreikius, parengiame reikalavimus IT sistemų diegimui ir tobulinimui. Reikalavimų parengimo metu atsižvelgiame į įmonių prioritetus ir vertiname naujų sistemų kaštų ir naudos santykį. Paslauga skirta įmonėms, apsisprendusioms tobulinti verslo valdymo ir/arba finansų valdymo sistemas.

Rekvizitai

UAB "SBS Group" 
Tel.: +370 (602) 13 900 
Faks: +370 (5) 278 4571
El.paštas : info@sbs-group.eu
Adresas: Švitrigailos g. 11c, Vilnius

Nepraraskim ryšio !

           

Susisiekite dabar
Go to top